Lezing: Vrijmetselarij, de rol van passer en winkelhaak in de geschiedenis en 21e eeuw
De vrijmetselarij wordt door veel mensen nog steeds als een geheimzinnige club gezien, maar dat komt meestal voort uit sensatieverhalen en onbekendheid. Reden genoeg voor een lezing over deze eeuwenoude broederschap waarin ‘Ken U zelve’ centraal staat en waarvan de leden (zowel mannen als vrouwen) door middel van een met veel symboliek omgeven werkwijze streven naar persoonlijke groei en ontplooiing.

In deze lezing wordt aan de hand van diverse filmpjes, foto’s en voorwerpen uitleg gegeven over vrijmetselarij van vroeger en van nu.
Daarin komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
• Wat is Vrijmetselarij en door wie wordt het beoefend?
• De loge en de tempel
• Symbolen en rituelen
• Vrijmetselarij in vogelvlucht (oorsprong, historie, traditie, omvang nu en in het verleden)
• Het grote geheim, de legendes/mythes
• Het gradenstelsel
• Beroemde vrijmetselaren
• Een wereldomvattende broederschap
• Vrijmetselarij in Nederland en België
• Vrijmetselarij in de Drechtsteden
• Praktische informatie

 

Hoeveel lessen?
1 lezing

Waar is het?
Deze lezing op de hoofdlocatie van Bloei.

Wat zijn de kosten?
De prijs van deze lezing is € 18,50

Zijn er materiaalkosten?
Nee

Zet jezelf op de wachtlijst!