Cursus: Windows 10 voor beginners
Met deze cursus wordt inzicht en kennis gegeven over de eerste beginselen van computergebruik. Hierbij wordt een lesboek behandeld wat aan de hand van kleine stapjes en duidelijke beelden op een gestructureerde manier wordt doorlopen. Na afloop van de cursus kunt u onder andere e-mailen, een tekst typen en met foto's werken. Daarnaast heeft u geleerd hoe om te gaan met internet, Google en andere zaken.
Om mee te doen met deze cursus dient u te beschikken over een laptop waar Windows 10 op staat en die u elke les mee kunt nemen. Naast de kosten voor de cursus moet ook het bijbehorende lesboek aangeschaft worden. De docenten zorgen voor het boek, zodat de juiste druk gebruikt wordt. De betaling van dit boek vindt contant plaats tijdens de eerste les. Met twee docenten geven wij slechts aan vier mensen tegelijk les. Dit betekent dat u bijna één-op-één tijdens de cursus begeleid wordt!

Hoeveel lessen?
10 lessen

Waar is het?
De lessen vinden plaats op de hoofdlocatie van Bloei.

Wat zijn de kosten?
Deze cursus kost € 160,-

Zijn er materiaalkosten?
De kosten voor het studiemateriaal zijn circa € 30,-

 

 

 

 

Zet jezelf op de wachtlijst!