Cursus: De muziek uit Groot-Rusland deel 2 (vanaf circa 1850 tot heden)
Deze cursus is het gevolg op deel 1

In deze cursus zullen onder meer de volgende onderwerpen behandeld worden:
- de industriële revolutie en de afschaffing van het lijfeigenschap en de gevolgen hiervan voor de kunst
- de nieuwe maatschappelijke orde
- de dictatuur van de tsaren waar het de muziek betreft
- de toenemende ontevredenheid en opkomst bolsjewieken en mensjewieken
- de opkomst van het ballet
- de Revolutie van 1917 en de gevolgen daarvan voor de muziek
- de vlucht van talrijke Russische componisten naar het buitenland
- de dictatuur van de communistische partij over de muziek
- de verboden muziek
- het schandaal rond Stravinski's Le Sacre du Printemps
- enz., enz., enz.

Onder meer de volgende componisten worden besproken:
Glazoenev, Skrjabin, Rachmaninov, Rimski-Kosakov, Mjaskovski, Stravinski, Mossolov, Prokofjev, Chatsjatoerjan, Sjostakovitsj, Oestvolskaja en vele anderen.
Alles wordt toegelicht aan de hand van 77 geluidsvoorbeelden.

Kennis van het muziekschrift is niet nodig. Je wordt van uitgebreide documentatie voorzien met daarbij in veel gevallen vertalingen van gezongen teksten.
Deze cursus is inclusief de uitvoerige syllabus.

Hoeveel lessen?
Deze cursus bestaat uit 10 lessen.

Wat zijn de kosten?
Deze cursus kost € 150,-

Zijn er materiaalkosten?
Aan deze cursus zijn verder geen kosten verbonden.