Training: Hooggevoelig en happy! Hooggevoeligheid bij kinderen
Net als volwassenen kunnen kinderen ook handvatten krijgen over hoe zij om kunnen gaan met hooggevoeligheid. Hierdoor krijgen zij meer zelfvertrouwen.
Het mooie aan deze training is, dat er uiteindelijk wederzijds begrip zal ontstaan van het kind naar de ouder, leerkracht en andersom.

De training 'bied een hooggevoelig kind een helpend handje' is bijzonder geschikt voor ouders.

Hoeveel lessen?
Deze training bestaat uit 6 lessen.

Wat zijn de kosten?
Deze training kost € 67,50

Zijn er materiaalkosten?
Aan deze training zijn verder geen kosten verbonden.

Wanneer is het?
Deze training staat gepland op woensdag 09-01, 16-01, 23-01, 30-01, 06-02 en
13-02-2019

Wat zijn de tijden?
Deze training is van 14.30 - 16.00 uur.

Waar is het?
Deze training vindt plaats in ontmoetingscentrum Sophiastaete.